Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowisku robotniczym

20.11.2023

Pracodawco,

Szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata.
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2014 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)


Zadzwoń, aby ustalić termin:
32 415 26 17 lub 697 818 705