Podstawy języka migowego

Zapraszamy na kurs PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO prowadzony za pomocą platformy CISCO WEBEX MEETING
Osoby niesłyszące są klientami sklepów, hoteli, restauracji. Muszą załatwiać różne sprawy w urzędach. Nie jest to jednak proste, gdyż wszędzie brakuje osób znających język migowy.
Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób pracujących, które wykonując zadania zawodowe mogą mieć kontakt z osobą niesłyszącą jako klientem, interesantem, pracownikiem.
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

Efekt kształcenia:

 • absolwent kursu będzie znał  problematykę środowiska osób niesłyszących i słabo słyszących, ich wyizolowanie  się ze  społeczeństwa ze względu na bariery w komunikowaniu się,
 • będzie potrafił przekazywać osobie głuchej nazwy własne, tzn. nazwiska, imiona, nazwy miejscowości, nazwy ulic itd.,
 • będzie potrafił  poinformować głuchego o danych liczbowych odnoszących się do adresu, dat, osób, rzeczy
 • posiądzie umiejętność komunikowania   się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi przy pomocy
 • poznanych znaków  ideograficznych

Harmonogram godzinowy:

 1. Wiadomości o środowisku niesłyszących  (6 h)
  - Ogólna problematyka głuchoty; sposoby porozumiewania się, zatrudnianie, edukacja dzieci i młodzieży
 2. Daktylografia (9 h)
  - Polski alfabet palcowy
  - Znaki liczebników głównych i porządkowych
 3. Ideografia  (45 h)
  - Pierwszy kontakt
  - Praca i zatrudnienie
  - Edukacja
  - Zdrowie
  - Dom i rodzina
  - Urzędy i instytucje
  - Kultura, sport i wypoczynek
  - Rachuba czasu

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Szkolenie prowadzone są w trybie ciągłym po zrekrutowaniu grupy.

Cena: 700,-


Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz

tel. kom.: 697 818 705
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.raciborz.zdz.pl