Pneumatyka przemysłowa

OPIS SZKOLENIA
Zapraszamy na szkolenie w zakresie Pneumatyka przemysłowa. Wiedza i doświadczenie zdobyte na kursie to solidny fundament, na którym można zbudować wspaniałą karierę zawodową.
Szkolenia proponowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) prowadzone są w formie:

 • wykładów i prezentacji multimedialnych wprowadzając uczestnika w zagadnienia teoretyczne,
 • symulacji komputerowych w nowoczesnych programach komputerowych,
 • największy nacisk położony jest na praktyczne zajęcia na specjalistycznych stołach dydaktycznych, gdzie uczestnik projektuje i montuje rzeczywiste układy pneumatyczne.

Jesteśmy przekonani, że praktyczne umiejętności i wiedza zdobyte w ramach szkolenia „Pneumatyka przemysłowa” są doskonałą inwestycją, która z pewnością korzystnie wpłynie na Państwa przyszłość zawodową.

Zajęcia prowadzone są od podstawy, a materiał zajęć dobrany jest w taki sposób, żeby był interesujący dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z pneumatyką, ale i dla osób które, chcą poszerzyć wiadomości potrzebne do wykonywania zawodu oraz zaktualizować wiedzę w związku z rozwojem przemysłu.

GRUPA DOCELOWA
Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci automatyki, serwis techniczny maszyn, operatorzy maszyn, inżynierowie produkcji i procesu, nauczyciele zawodu, wykładowcy, instruktorzy, osoby zainteresowane pozyskaniem nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

TREŚĆ SZKOLENIA

 1. Wady i zalety układów pneumatycznych
 2. Właściwości sprężonego powietrza
 3. Konstrukcja podzespołów i zespołów pneumatycznych
 4. Zawory sterujące kierunkiem i przepływem
 5. Zasady projektowania układów pneumatycznych
 6. Zasady działania, budowa zaworów rozdzielających: 2/2, 3/2, 4/2 i 5/2, 4/3, 5/3
 7. Zawory dławiące, zwrotno- dławiące oraz zawory zwrotne
 8. Zawory logiczne: alternatywy i koniunkcji
 9. Sterowanie pośrednie i bezpośrednie
 10. Budowa i działanie siłowników i silników pneumatycznych
 11. Zasady prawidłowego projektowania układów
 12. Symulacja w programie FLUIDSIM
 13. Praktyczne zadania na tablicach dydaktycznych

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Dodatkowo uczestnicy mogą otrzymać certyfikat TUV SUD w języku obcym w cenie 163,-

Szkolenia prowadzone są w trybie ciągłym po zrekrutowaniu grupy. 20 godzin Cena: 2200,- usługi szkoleniowe zwolnione są z podatku VAT

 

Dodatkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz

tel. kom.: 697 818 705
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.raciborz.zdz.pl