Pierwsza pomoc przedmedyczna

5.05.2022

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH PRZEZ WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ DYDAKTYCZNĄ W WYMIARZE 8 GODZIN

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane!

Cena kursu: 200.00 zł
Ilość godzin: 8
Planowany termin rozpoczęcia: 
Cel kursu

Przygotowanie do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia, w przypadkach typowych urazów i nagłych zachorowań.

   
Efekt kształcenia

Absolwent kursu:
- zna zasady udzielania pierwszej pomocy
- zna sposoby rozpoznawania i postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia
- potrafi udzielić pomocy podczas typowych urazów
- zna ogólne zasady postępowania w wybranych urazach głowy, klatki piersiowej i brzucha

Tematy zajęć

- organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy - 1 godz.

- bezpośrednie zagrożenie życia - sposoby rozpoznawania i postępowania - 1 godz.

- zasady postępowania w sprawach nagłych zagrożeń - 2  godz.

- zasady postępowania w przypadkach nagłych urazów - 2 godz.

- zasady postępowania w wybranych urazach głowy, klatki piersiowej i brzucha - 0,5 godz.

- zajęcia praktyczne - 1,5 godz.

Egzamin/uprawnienia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych