Pierwsza pomoc przedmedyczna

13.02.2023

Trwa rekrutacja na szkolenie dotyczące udzielania I pomocy przedlekarskiej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, czy wziąć udział w zajęciach ćwiczeniowych? Przyjdź do CKZ w Raciborzu!

Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej to szkolenie, którego celem jest nauczenie uczestników podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, w tym m.in. udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku wypadków, chorób, zatrucia, udarów czy zawałów.

Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, a także praktyczne umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, takie jak reanimacja krążeniowo-oddechowa, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, stabilizacja urazów czy zaopatrzenie ran.

Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej jest szczególnie przydatny dla osób, które chcą zwiększyć swoją świadomość w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, a także dla osób, które pracują w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wypadków lub nagłych schorzeń, takich jak szkoły, zakłady pracy czy obiekty sportowe.

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej może być nie tylko korzystne dla zdrowia i bezpieczeństwa innych osób, ale także dla samej osoby, która uczestniczy w szkoleniu. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie mogą pomóc w sytuacjach nagłych, w których szybka i skuteczna pomoc może uratować czyjeś życie lub zdrowie.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH PRZEZ WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ DYDAKTYCZNĄ.

 Najważniejsze informacje:

Cena kursu: 200.00 zł
Ilość godzin: 6
Planowany termin rozpoczęcia: 
Cel kursu

Przygotowanie do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia, w przypadkach typowych urazów i nagłych zachorowań.

   
Efekt kształcenia

Absolwent kursu:
- zna zasady udzielania pierwszej pomocy
- zna sposoby rozpoznawania i postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia
- potrafi udzielić pomocy podczas typowych urazów
- zna ogólne zasady postępowania w wybranych urazach głowy, klatki piersiowej i brzucha

Tematy zajęć

- organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy - 1 godz.

- bezpośrednie zagrożenie życia - sposoby rozpoznawania i postępowania - 1 godz.

- zasady postępowania w sprawach nagłych zagrożeń - 1  godz.

- zasady postępowania w przypadkach nagłych urazów - 1 godz.

- zasady postępowania w wybranych urazach głowy, klatki piersiowej i brzucha - 0,5 godz.

- zajęcia praktyczne - 1,5 godz.

Egzamin/uprawnienia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

 Skontaktuj się z nami:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz
tel.: 32 415 26 17

telefon.: 697 818 705
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl