KOSZTORYSOWNIE ROBÓT BUDOWLANYCH ROZPOCZĘCIE 24 CZERWCA

7.05.2024

Zapraszamy na 40 godzinne szkolenie praktyczne.

Absolwenci nabędą  wiedzę  i umiejętności  samodzielnego tworzenia kosztorysów budowlanych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do tworzenia kosztorysów.

Cena 1000 zł

ZAPRASZAMY

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU

UL. PODWALE 12

47-400 RACIBÓRZ

032 415 26 17

 697 818 705