Kierowca operator wózków jezdniowych

12.11.2023

Zapraszamy osoby zainteresowane na szkolenie Kierowca operator wózków jezdniowych w CKZ Racibórz

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

Szkolenie kierowca operatora wózków jezdniowych to kurs przygotowujący uczestników do bezpiecznego i skutecznego korzystania z wózków jezdniowych w pracy. W ramach szkolenia uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu zasad bezpieczeństwa i obsługi wózków jezdniowych, ale także praktyczne umiejętności, takie jak jazda wózkiem, obsługa urządzenia, manewrowanie w trudnych warunkach czy załadunek i rozładunek towarów.

Kurs kierowca operatora wózków jezdniowych jest szczególnie ważny dla osób pracujących w magazynach, centrach dystrybucyjnych, na budowach czy w innych miejscach, gdzie wymagane jest korzystanie z wózków jezdniowych.
Posiadanie uprawnień operatora wózków jezdniowych jest często wymagane przez pracodawców, a także jest niezbędne do bezpiecznej pracy na tym urządzeniu.

W ramach szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zagrożeń związanych z pracą na wózkach jezdniowych oraz sposobów ich unikania, zasad bezpiecznej pracy na wózkach jezdniowych, a także przepisów prawnych dotyczących pracy na tym urządzeniu.

Szkolenie zawiera również praktyczną naukę jazdy na wózku oraz obsługi urządzenia.

 

Skontaktuj się z nami:

 Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz
tel.: 32 415 26 17

telefon.: 697 818 705
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl