Kierowca wózków jezdniowych PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU PRZED KOMISJĄ UDT trwa nabór

4.07.2022

Przygotujemy słuchaczy do egzaminu przed komisją urzędu dozoru technicznego w celu uzyskania zaświadczenia w kategorii II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Osoba przystępująca do szkolenia uzupełniającego powinna legitymować się zaświadczeniemukończenia kursu dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych napędzanych, zrealizo-wanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. nr 70, poz. 650, ze zmianą: Dz. U. 2003, nr 65, poz. 603). Uczestnikiem kursu może być osoba, przygotowująca się do ponownego egzaminu w celu uzyskania zaświadczenia w kategorii II WJO.

Zapewniamy:

8 godzin szkolenia,

zajęcia praktyczne

egzamin przed komisją UDT

Cena: 300,- + egzamin

Dodatkowe informacje:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz
tel.: 32 415 26 17
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.raciborz.zdz.pl