Palacz kotłów c.o. - odnowienie uprawnień G-2 5 sierpnia o godz. 15.30

21.07.2020

Palacz kotłów centralnego ogrzewania - G2


Celem seminarium jest przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).

Sposób zakończenia seminarium:
Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną URE, Świadectwo Kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.

Rozpocęcie kursu 05.08.2020
czas trwania : 3 godziny seminarium + egzamin
cena: 350 zł/osoba

Dodatkowe informacje i zapisy:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz
tel.: 32 415 26 17
tel. kom.: 697-818-705
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.raciborz.zdz.pl

ZAPRASZAMY !!!