KSIĘGOWOŚĆ WSPOMAGANA KOMPUTEREM

18.09.2017

Kurs obejmuje 115 godzin zajęć w tym 60 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są w Ośrodku Kształcenia Zawodowego przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Główne moduły programowe to: teoria rachunkowości, obsługa komputera, program finansowo - księgowy.

 

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo - księgowych poprzez:
- przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych;
- zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego;
- opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.