OFERTA dla POŚREDNIKÓW PRACY

2.01.2019

  Na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w trybie rozeznania rynku zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie zatrudnienia pośrednika pracy w ramach projektu „Kompetencje zawodowe szansą na sukces”.

Miejsce realizacji:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu, ul. Podwale 12

Pliki do pobrania