Przygotowanie do uzyskania uprawnień G1E

6.12.2019

Celemseminarium jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Egzamin końcowy przeprowadza komisja powołana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.