Palacz kotłów c.o.

8.01.2018

Zdobądź/ odnów uprawnienia.

Podczas zajęć przygotujemy Cię do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).

Szkolenie rusza 22.11.2017
Czas trwania szkolenia 55 goddzin
Cena szkolenia 580 zł/ osoba


Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną URE i uzyskaniem kwalifikacji zawodowej (ważne 5 lat).

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz
tel.: 32 415 26 17
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.raciborz.zdz.pl

ZAPRASZAMY !!!