Bezpłatne kursy komputerowe dla osób pracujących

25.09.2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu wraz z Centrum Szkoleń i Innowacji serdecznie zapraszają osoby pracujące po 25 roku życia do udziału w projekcie

„ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w BEZPŁATNYCH szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych.

 

 • Szkolenia komputerowe realizowane będą na poziomach zaawansowania: podstawowym [A], średniozaawansowanym [B] oraz zaawansowanym [C]. Szkolenia reazliowane będą w wymiarze 120 godzin i zakończą się certyfikowanym egzaminem zewnętrznym.

 

 

Projekt skierowany jest do osób pracujących spełniających następujące warunki:

 • mają 25 lat lub więcej,
 • pracują lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego,
 • należą do minimum jednej z poniższych grup:
  a) kobiety (szczególnie te, które powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
  b) osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie średnie wykształcenie),
  c) osoby w wieku powyzej 50 lat,
  d) osoby niepełnosprawne,

  e) osoby mieszkające na terenach wiejskich.

 

Wkład własny ponoszony przez uczestnika to tylko 80,00 zł brutto za egzamin zewnętrzny.

Zapisy i rekrutacja:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu

ul. Podwale 12

47-400 Racibórz

Tel. 32 415 26 17

e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl