KURS ARTYSTYCZNEGO SZYCIA FIRAN

1.02.2019

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu  Artystycznego szycia firan.
Szkolenie obejmuje 100 godzin zajęć dydaktycznych w tym zajęcia praktyczne.
Na szkolenie zapraszamy osoby z podstawową wiedzą, jak również nie znające tematyki szkolenia.
W ramach szkolenia zapewniamy materiały  szkoleniowe i sprzęt dydaktyczny.

Cena kursu: 1700 zł/osoba

Zapisy przyjmujemy w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Raciborzu osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz
tel.: 32/ 415 26 17, 32/ 415 27 77, 697 818 705
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.raciborz.zdz.pl